NJ2D Tversted Søndag

18-03-07

Resultatliste Århus 1900 OrienteringReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 31	Abrahamsen,Jakob Dybdal     H1314A             46:09
 6	Abrahamsen,Keld         H55A              41:47
 13	Abrahamsen,Nanna Dybdal     D1516A             35:36
 3	Bøch Gylling,Pernille      Åben 4             37:42
 22	Bødker,Andreas         H1314A             40:08
 7	Dybdal,Lone           D50A              38:19
 9	Dybdal,Marie          D1720E             52:38
 21	Edsen,Anders          H40A             1:04:11
 3	Edsen,Anne Ekhard        D1112A             15:17
 5	Edsen,Jakob Ekhard       H1314A             29:39
 28	Edsen,Vibeke Ekhard       D45A              52:26
 57	Gjøderum,Ole          H45A             1:31:23
 16	Gjøderum-Svenningsen,Marius   H-10B             30:43
 23	Gylling,Hanne          D40A             1:12:51
 16	Halle,Birgitte         D45A              44:47
 31	Hougaard,Allan         H40A             1:19:36
 13	Jørgensen,Anna         D50A              46:35
 DNS	Jørgensen,Ole          H60A              00:00
 30	Jørgensen,Ove          H60A              42:33
 36	Krogh,Chris           H55A             1:02:10
 10	Laustsen,Ellen         D65A              56:13
 11	Laustsen,Evald         H70A              44:25
 15	Nielsen,Hanne Kortegaard    D21AK            1:45:15
 34	Nørgaard,Erling         H55A             1:00:09
 20	Nørgaard,Lena Deleuran     D55A              50:58
 30	Pedersen,Jonas Søby       H1314A             44:39
 56	Pedersen,Vagn          H45A             1:28:08
 DNS	Rasmussen,Birgit        D55A              00:00
 16	Sivebæk,Birte          D50A              49:39
 9	Svenningsen,Asbjørn Gjøderum  H1516B            1:35:01
 18	Svenningsen,Helle        D40A              57:36
 53	Søgaard,Erik          H45A             1:21:20
 13	Søgaard,Ingrid         D1516A             35:36
 34	Tversted,Anders         H40A             1:30:41
 13	Worm,Birthe           D55A              47:07

18-03-07 14:38:19 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG